Welkom op de website van MTS Euro Products!

Om je een persoonlijke ervaring te bieden en onze website te verbeteren, plaatsen we cookies. Bekijk hier een overzicht van

Beheer cookies Accepteer cookies

MVO en duurzaamheid

The Clear and Green Solution

MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn diepgeworteld in de bedrijfsvoering van MTS Euro Products. ‘The clear and green solution’ is waar wij voor staan en waar u als klant op kunt rekenen. Als onderneming willen wij financieel gezond zijn, maar zeker ook omgevingsbewust. Met aandacht voor mens én milieu.

Certificering

Elke organisatie, klein of groot, heeft een eigen specifieke manier van werken. Een systeem dat voor de organisatie werkt en haar klanten tevredenstelt. ISO-normen helpen een organisatie om de structuren en de processen binnen dit systeem in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren.

Dit gebeurt onder meer middels een jaarlijkse toetsing door een onafhankelijke instantie. Naast het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen draagt een ISO-certificering bij aan de transparantie van onze organisatie; één van de zeven kernwaarden van ons beleid. Tevens is een ISO-certificering tegenwoordig vaak een voorwaarde voor deelname aan aanbestedingen en daardoor erg belangrijk voor onze klanten. MTS Euro Products is sinds 2005 ISO 9001 gecertificeerd. Deze certificering bewijst dat ons managementsysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Sinds 2015 is MTS Euro Products ook ISO 14001 gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat wij voldoen aan internationale wet- en regelgeving betreffende het voorkomen van milieuschades en dat wij in staat zijn onze milieuprestaties continu te verbeteren.

Certificaten

ECO Nordic Eco Foodcerfiticaat OK Compost

Duurzame doelstellingen

In 2015 zijn door de Verenigde Naties de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2015 tot 2030. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) bestaan uit zeventien doelen die van de wereld in 2030 een betere plek moeten maken. De SDG’s zijn overeengekomen door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen tot stand door een wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.    

De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is het beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De landen voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Deze targets maken de doelen nog concreter.

Afvalstroom optimaliseren

In het assortiment van MTS Euro Products proberen we de afvalstroom altijd te optimaliseren en bieden we verschillende gerecyclede producten aan. Desondanks blijft het voor het milieu beter om de berg afval te verkleinen. Het bespaart grondstoffen, energie en daardoor ook het klimaat. Een circulaire economie is een systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Productassortiment optimaliseren

Dagelijks zijn wij bezig om ons productassortiment aan de wensen en behoeften van onze klanten aan te passen. Het verbreden en verdiepen van ons productassortiment om onze klanten een vollediger aanbod aan te bieden is voor ons belangrijk. De producten binnen MTS Euro Products worden doorlopend geoptimaliseerd op het productniveau om de producteigenschappen te verbeteren en de kwaliteit te bewaken.

Papierverbruik minimaliseren

Een van de manieren om de CO2-uitstoot binnen MTS Euro Products te verkleinen, is het papierverbruik minimaliseren. We verminderen het papierverbruik door zoveel mogelijk over te stappen op digitaal. In ons logistieke centrum zijn wij al een grote digitaliserings slag aan het maken. We bewaken het papierverbruik en blijven het proces optimaliseren zodat we het papierverbruik blijven reduceren tot een minimum.

Verpakkingsstroom optimaliseren

Door het verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk te hergebruiken, proberen we de verpakkingsstroom te optimaliseren. Door onder andere onze folie persmachines waar het plastic seal wordt samengeperst en later gerecycled. De dozen die door ons worden gebruikt, beschikken over een eco-label. Het EU Ecolabel is een officieel europees milieumerk voor non-food producten en diensten. De producten en diensten met dit ecolabel zijn duurzamer geproduceerd.